Památník zborovským hrdinům, studie     

 

 

 

 

 

 

Akce:     

Památník zborovským hrdinům, studie

 

Místo:

Praha 4, Roztylské náměstí

 

Zadavatel:               

MČ Praha 4

 

Popis:    

Projekt předpokládá obnovu památníku zborovským hrdinům, který stál na Roztylském náměstí v letech 1937 – 1940.  Autorem sochy byl akad. sochař Babka, který byl sám přímým účastníkem bitvy u Zborova. Architektonické řešení pomníku bylo realizováno dle návrhu arch. Režného. Z dobových fotografií je patrné, že již v době realizace byl památník svým pojetím cizí k lapidárnímu výrazu kostela sv. Anežky České a velkorysému založení Roztylského náměstí. Ve studii jsme navrhli řešit památník novým, podle našeho názoru civilnějším způsobem.

 

Autoři:  

Ing.arch. František Novotný, Ing.arch. Jaroslav Suchan

 

Spolupráce:               

vizualizace:

gente.cz - Jiří Gregor

 

Rok:

2007

studie