2012     

Naděje

Masarykovo nádraží -Florenc

 

2011     

Nové parky na Rohanském ostrově

Sborník ÚÚR

 

2010     

Zeleň ve městě - Město v zeleni

Příspěvek na semináři AUÚP

 

2009   

Budoucnost prostoru Masarykovo nádraží-Florenc

Přednáška na FD ČVUT

 

2008     

Funkční a prostorové uspořádání území MNF

Stavebnictví 11-12/2008

 

2008

Varianty územní studie drážních ploch v oblasti Holešovice Bubny-Zátory

Stavebnictví 02/2008

 

2007

Protipovodňová opatření - Holešovický meandr

Prezentace pro výstavu na Staroměstské radnici

 

1996

Řeka v obraze Prahy

příspěvek na kongresu UIC v Barceloně